Zviedru valoda

Zviedru valoda (kopā ar tās radnieciskajām norvēģu, dāņu un Islandes valodām) attiecas pie skandināvu valodām, kura ietilpst indoeiropiešu vācu valodu grupā. Tādēļ zviedru valodas leksikas un gramatikas plānā ir daudz kopīga ar vācu un angļu valodu, kā arī ar tām valodām kuras attiecās pie tās pašas valodu grupas. Tas būtiski atvieglo zviedru valodas mācīšanu tiem, kuri ir jau pazīstami ar tām, izplatītajām pie mums, valodām. Zviedru valoda- ne tikai Zviedrijas oficiālā valoda, tā arī ir Somijas otrā valsts valoda.

Kursi ir orientēti uz cilvēkiem, kuri vēlas strādāt vai mācīties Zviedrijā. Valodu pasniedz pedagogi ar speciālo izglītību. Tiem ir daudzu gadu darba pieredze un tiešais kontakts ar valodas pielietotājiem. Pasniedzēji izmanto adu metodiku, ar kuru apmāca emigrantus Zviedrijā.

Pasniedzēju praktiskā pieredze dod iespēju apgūt zviedru valodu un iegūt iemaņas tās turpmākajai uzlabošanai. Zviedru valodas kursos audzēkņi saņems informāciju par Zviedriju, apgūs zviedru valodas izrunas pamatus, sarunvalodu un iemācīsies lasīt un rakstīt Zviedru valodā.

Zviedru valodas intensīvie kursi, iesācējiem

Intensīvie kursi (48 akadēmiskās stundas) izstrādātas, pirmkārt, tiem, kam ir nepieciešams ātri un efektīvi apgūt elementāras sarunvalodas iemaņas. Kursa pamatakcents ir virzīts uz sarunvalodu, bet pēc apmācības beigās audzēkņi iegūst arī gramatikas pamatus un nepieciešamo vārdu krājumu saskarsmei, ka arī informāciju par kultūru un Zviedrijas tradīcijām.

Nodarbības notiek 3 reizes nedēļā, vakaros vai rītos. Ir iespēja mācīties sestdienās un svētdienās.

Zviedru valodas intensīvie kursi tiem, kuri turpina apmācības

Šie intensīvie kursi (80 akadēmiskas stundas) ir paredzētas tiem, kuri pabeidza augstāk minēto kursu iesācējiem un grib turpināt zviedru valodas apgūšanu padziļinātā līmenī, kā arī tiem, kuriem, sākot mācīties mūsu kursos, jau ir noteiktas zināšanas un leksikas krājums.

Nodarbības notiek 3 reizes nedēļā, vakaros vai rītos. Ir iespēja mācīties sestdienās un svētdienās.