Dāņu valoda

Dāņu valoda attiecas pie indoeiropiešu valodas un vācu valodas zara. Dāņu valodai ir daudz kopīga ar angļu un vācu valodu, valoda ir līdzīga zviedru un norvēģu, un tajā runā apmēram 5 miljoni cilvēku.
Pamatakcents ir virzīts uz komunikāciju, kursa beigās studējošie saņems arī priekšstatu par gramatiku, nepieciešamo vārdu krājumu saskarsmei, informāciju par Dāņu tradīcijām un kultūru.

Nodarbības pasniedz pasniedzēji ar pieredzi, kuriem ir augstākā filoloģijas izglītība un kuri stažējas Dānijā. Kursi ir gan iesācējiem, gan tiem, kam valoda ir pietiekamā līmenī, un kuri grib vēl uzlabot savas zināšanas.

Dāņu valodas intensīvie kursi, iesācējiem

Intensīvie kursi (48 akadēmiskās stundas) izstrādāti pirmkārt, tiem, kam ir nepieciešams ātri un efektīvi apgūt elementārās sarunvalodas iemaņas. Kursos tiks iemācīta fonētika, leksika, daudz uzmanības tiks piešķirta gramatikai un sarunvalodas praktikai, lasīšanai, tulkošanai, un dzirdes uztvere uz runu. Apmācības gaitā tiek apskatīti daudz praktisu piemēru, sadzīves situāciju.

Nodarbības notiek 3 reizes nedēļā, vakaros vai rītos. Ir iespēja mācīties sestdienās un svētdienās.

Dāņu valodas intensīvie kursi, tiem kuri turpina apmācības

Šīs intensīvais kurss (80 akadēmiskās stundas) ir paredzētas tiem, kuri pabeidza augstāk minēto kursu iesācējiem un grib turpināt Dāņu valodas apgūšanu padziļinātā līmenī, ka arī tiem, kuriem sākot mācīties mūsu kursos, jau ir noteiktas zināšanas un leksikas krājums.

Nodarbības notiek 2-3 reizes nedēļā, vakaros vai rītos. Ir iespēja mācīties sestdienās un svētdienās.