Viesnīcu biznesa organizēšana

„Viesnīcu biznesa organizēšana” kursu programmas ilgums 3. mēneši. Šī programma dod praktiskas un teorētiskas zināšanas viesnīcu biznesa jomā. Lekcijas pasniedz viesnīcu vadītāji un vadošie speciālisti, tūrisma firmu vadītāji, koledžu un augstskolu pasniedzēji.
Kursi notiek vakaros, 2 reizes nedēļā. Kursa beigas tiek izsniegts sertifikāts „ Viesnīcu biznesa organizators”.

Cena: 80 EUR/mēn.

Programmā:

 • Ievads specialitātē
 • Viesmīlības industrijas pamati
 • Viesnīcu bizness
 • Tūrisma bizness
 • Viesnīcu biznesa ekonomika
 • Mārketinga pamati viesnīcu biznesā
 • Menedžmenta pamati viesnīcu biznesā
 • Viesnīcu struktūras organizēšana
 • Ēdināšanas servisa organizēšana viesnīcas kompleksā
 • Lietišķas komunikācijas psiholoģija
 • Psiholoģiskais trenings
 • Lietišķa etiķete
 • Angļu valoda viesnīcu biznesā
 • Praktiskās nodarbības Rīgas un Jūrmalas viesnīcās