Starptautiskā tūrisma menedžeris

„Starptautiskā tūrisma menedžeris” kursu programmas ilgums 3. mēneši. Šī programma dod teorētiskas un praktiskas zināšanas tūrisma jomā. Lekcijas pasniedz lielu tūrismu firmu un viesnīcu vadītāji un vadošie speciālisti, koledžu un augstskolu pasniedzēji.
Kursi notiek vakaros 2 reizes nedēļā. Kursā beigas tiek izsniegts sertifikāts „Starptautiskā tūrisma menedžeris”.
Ir iespējama distanta apmācība uz 4 mēnešiem.

Cena: 80 EUR/mēn.

Programmā:
 • Ievads specialitātē
 • Tūrisma biznesa organizēšana
 • Viesnīcu biznesa vadība
 • Tūristu ēdināšanas organizēšana
 • Tūrisma biznesa mārketings
 • Tūrisma biznesa menedžments
 • Tiesību pamati tūrismā
 • Lietišķa etiķete tūrismā
 • Ekskursijas vadīšanas pamati
 • Tūrisma ģeogrāfija
 • Lietišķās saskarsmes psiholoģija
 • Praktiskās nodarbības tūrisma firmās un viesnīcās