Gids - ekskursiju organizators

„Gids- ekskursiju organizators” kursu programmas ilgums 3. mēneši. Šī programma dod praktiskas iemaņas un teorētiskas zināšanas ekskursiju sagatavošanai un tās pavadīšanai. Pasniedzēji ir sertificēti gidi ar lielu prakses pieredzi, tūrisma informācijas centru direktori, tūrisma firmu un viesnīcu vadītāji un speciālisti, koledžu un augstskolu pasniedzēji.

Kursi notiek vakaros, 2 reizes nedēļā. Kursa beigas tiek izsniegts sertifikāts „Gids- ekskursiju organizators”.

Cena: 80 EUR/mēn.

Programma:

 • Ievads specialitātē. Tūrisma attīstības vēsture. Ekskursijas kā viens no tūrisma produkta veidiem.
 • Latvijas ekonomika. (rūpniecība, lauksaimniecība, banki, finanšu sistēmas, osta- transporta sistēma, sociālais nodrošinājums- pensionāru vecums, atvieglojumi, apmācības, medicīna.)
 • Pilsētas attīstība un pilsētbūvniecība.
 • Mākslas vēstures kurss. Kultūra un māksla Latvijā ( Latvijas arhitektūras, glezniecības un lietišķas mākslas apskate)
 • Pasaules reliģiju vēsture.
 • Ekskursiju izstrādāšanas metodika. Ekskursiju vadīšanas metodika.
 • Gida personība un ētika.
 • Ekskursiju veidi. Diferencēta pieeja.
 • Ceļošanas formalitātes.
 • Viesnīcu bizness.
 • Darbs ar informatīviem materiāliem un kartēm.
 • Maršruta izstrāde. Maršruta apspriešana. Maršruta aizstāvēšana.