Par mums

«ANNO 1989»

1989.gads: tiek izveidots ārpusresoru uzņēmums „Latvijas tūrisma aģentūra” (LTA). Vēl pastāvēja padomju vara,  tūrisma pakalpojumu tirgus nebija izveidots, un jauns uzņēmums sāka savu darbu padomju tūrisma „monopolistu” pulkā: «Intourist», «Sputnik» un «Tourist».

Tomēr konkurence bija diezgan stipra, jo visa tūrisma infrastruktūra (transports, viesnīcas u.c.) bija valsts īpašumā, un visi LTA konkurenti izmantoja valsts organizāciju priekšrocības, bet LTA bija pirmā privāta firma  tūrisma sfērā PSRS plašumos.

1990.gads. : īsā laika periodā LTA izdevās noorganizēt sadarbību ar dažām poļu tūrisma firmām, Kipras firmām «Groutas Tours», «Titan Tours», «New Marathon», «Ive Tours», «Inter Louis», Nīderlandes tūrisma firmu «SRC Reisen»  un amerikāņu firmu «People Travel Club» un sākt tūristu apmaiņu.

Liels LTA panākums bija PSRS Ārlietu Ministrija atļauja noformēt vīzas uz iebraukšanu PSRS ārvalstu tūristiem, tajos laikos tas bija ļoti grūti, it īpaši pirmajai privātajai firmai.

1991.gads. : bija organizēts pirmais maršruts ārzemniekiem: Maskava- Ļeņingrada – Kijeva, tas bija reklamēts Grieķijā, Nīderlandē, Izraēlā, un vairāki simti tūristu apmeklēja valsti ar mūsu palīdzību, bet Latvijas iedzīvotāji ieguva iespēju apmeklēt šīs valstis, kā arī ASV un Malaiziju.

Rīgā LTA nodarbojas ar kruīzu kuģu pasažieru apkalpošanu, kas ienāk no Somijas un Zviedrijas.

Neatkarīgajā Latvijā LTA bija reģistrēta kā SIA un turpināja savu darbību kā Latvijas tūrisma operators. Sāka attīstīties tūrisma tirgus, strauji izauga tūrisma firmu skaits. Tika izveidota Latvijas tūrisma aģentūru asociācija „ALTA”, kurā LTA kļuva par vienu no dibinātājiem, sāka augt tūrisma biznesa speciālistu nepieciešamība.

1994.gads. : Rīgā notika pirmā starptautiskā tūrisma izstāde «Balttour- 94», kur viens no organizatoriem bija «Latvijas tūrisma aģentūra».

1994.gads. : LTA atvēra pirmos - Ceļojuma konsultantu kursus Latvijā, tas bija tikai sākums.

1998.gads. : Tika izveidots «Starptautiskais mācību centrs» un Latvijas Tūrisma Aģentūras Tūrisma biznesa skola. Palielinājās mācību programmu daudzums un paaugstinājās tās kvalitāte. Vairāki simti mūsu absolventu pašlaik strādā tūrisma firmās un viesnīcās Latvijā, Lielbritānijā, Grieķijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Austrijā un Turcijā. Starp mūsu absolventiem ir menedžeri, direktori, un tūrisma firmu īpašnieki, ar kuriem LTA ir draudzīgās un lietišķās attiecībās.

1999.gads. : LTA pārslēdzas tikai uz ārvalstu tūristu pieņemšanu Latvijā, un lielāko uzmanību pievērš tūrisma speciālistu sagatavošanai.

2001.gads. : LTA  sāka sadarbību ar Baltijas Starptautisko Akadēmiju (BSA) ( līdz 2006.g. Baltijas Krievu Institūts)  sagatavojot augsti kvalificētus speciālistus tūrisma jomai Latvijā. LTA  ir akadēmijas praktiskās sagatavošanas bāze,  kas dod iespēju iziet praksi ne tikai Latvijas tūrisma firmās, bet arī labākajās ārvalstu viesnīcās (Grieķijā, Turcijā u.c.), veicina absolventu darbiekārtošanu tūrisma uzņēmumos.

Galvenie speciālisti un tūrisma biznesa vadītāji dalās ar savu bagāto praktisko pieredzi ar studentiem, un Baltijas starptautiska akadēmija sniedz zinātniski-metodisko palīdzību Tūrisma biznesa skolai LTA.

Tagad Latvijas tūrisma aģentūra un tūrisma biznesa skola turpina sekmīgu darbību sadarbība ar Baltijas Starptautisko Akadēmiju.