Tūrisma biznesa vadība

Ziemas uzņemšana no 05.01.2015 līdz 06.02.2015. Uzņemšanas komisija: Lomonosova iela 4-216, tālr. 67100610. Programmas direktors J. Kļepikovs, mob. 26861673.

Baltijas Starptautiskā Akadēmija (BSA) sadarbība ar Latvijas Tūrisma Aģentūru (LTA) realizē 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmu (LR Izglītības un zinātnes ministrija programmu akreditēja līdz 2019. gadam).

Mazā un vidējā biznesa vadība

Studiju virziens:

 • Tūrisma uzņēmējdarbības vadība

Kvalifikācija:

 • Uzņēmējdarbības speciālists tūrisma jomā
 • Mācības notiek bilingvāli latviešu un krievu valodās

Mācību laiks:

 • dienas nodaļa- 2. gadi
 • vakara nodaļa- 2. gadi

Mācību programmas specifika:

Unikāla iespēja!

 • BSA studenti studē tūrisma biznesa vadību pie profesionāļiem, kuri guva lielus panākumus šajā sfērā. Mūsu speciālistu pieredze palīdzēs iegūt vērtīgas iemaņas un uzlabot Jūsu konkurentspēju viesmīlības jomā.
 • Mācības notiek atbilstoši Latvijas un ES profesionālā standarta prasībām.
 • Pēc 3. semestra sekmīgas pabeigšanas tiek piešķirta Latvijas Tūrisma Aģentūras profesionālās kvalifikācijas sertifikāts- konsultants tūrisma jomā.
 • Pabeidzot pilnu mācību kursu, abiturienti saņem Baltijas Starptautiskās Akadēmijas 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības diplomu.

Studenti apgūst zināšanas šādās jomās:

 • tūrisma vadība;
 • viesnīcu bizness;
 • grāmatvedība;
 • mārketings;
 • tūrisma ģeogrāfija;
 • komerctiesības un darba tiesības;
 • tūrisma ekonomika;
 • informācijas tehnoloģijas tūrismā;

Darbiekārtošana:

 • abiturienti tiks nosūtīti darbā tūrfirmās vai viesnīcās, kas sadarbojas ar Baltijas Starptautisko Akadēmiju (BSA) un aicina darbā pie mums sagatavotos speciālistus.

Mācību praktiskā bāze:

 • Latvijas Tūrisma Aģentūra